Máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc mang được… 9 tấn bom?!

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Mặc dù mang danh máy bay ném bom chiến lược, tuy nhiên số lượng bom tối đa mà máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có thể mang được chỉ là... 9 tấn.

 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-2
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-3
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-4
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-5
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-6
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-7
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-8
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-9
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-10
 • May bay nem bom chien luoc Trung Quoc mang duoc… 9 tan bom?!-Hinh-11