Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bị Mỹ "bắt thóp"

Oanh tạc cơ duy nhất của Trung Quốc là loại máy bay ném bom H-6, vốn dĩ đã có tuổi đời rất cao và dường như không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.

 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
 • May bay nem bom H-6 cua Trung Quoc bi My
Theo Việt Hùng/ANTĐ