Máy bay "Ngày tận thế" của Mỹ đâm phải chim, suýt thành sắt vụn

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Một máy bay "Ngày tận thế" của Mỹ đã đâm phải chim khi đang bay trong một chuyến bay tuần tra và kết quả là nó sẽ phải nằm đất đến cả tháng để sửa chữa.

  • May bay
  • May bay
  • May bay
  • May bay
  • May bay
  • May bay
  • May bay
  • May bay
  • May bay