Mệnh yểu tham vọng nâng cấp xe tăng Type 59 của Mỹ-Trung

(Kiến Thức) - Quan hệ ngoại giao xoay như chong chóng của Mỹ-Trung khiến cho đề án nâng cấp xe tăng Type 59 cũng...nháo nhào nhào.

 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-2
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-3
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-4
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-5
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-6
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-7
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-8
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-9
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-10
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-11
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-12
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-13
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-14
 • Menh yeu tham vong nang cap xe tang Type 59 cua My-Trung-Hinh-15
Trà Khánh