MICA: Xứng danh tên lửa không đối không hạng nhất châu Âu

Tên lửa không đối không MICA với những phẩm chất thực sự phi thường; nó xứng danh tên lửa không đối không hạng nhất của Pháp và châu Âu.

 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-2
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-3
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-4
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-5
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-6
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-7
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-8
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-9
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-10
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-11
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-12
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-13
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-14
 • MICA: Xung danh ten lua khong doi khong hang nhat chau Au-Hinh-15
Tiến Minh