MiG-21 Việt Nam phóng 1 tên lửa, hàng loạt sĩ quan Mỹ mất ghế!

Người đầu tiên của Việt Nam (và cả thế giới) bắn trúng Pháo đài bay B-52 là phi công Vũ Đình Rạng, nhưng chiến công này phải mất tới 47 năm mới được làm sáng tỏ.

 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-2
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-3
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-4
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-5
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-6
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-7
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-8
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-9
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-10
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-11
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-12
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-13
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-14
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-15
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-16
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-17
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-18
 • MiG-21 Viet Nam phong 1 ten lua, hang loat si quan My mat ghe!-Hinh-19
Tiến Minh