MiG-23 có thực sự “mong manh” như phương Tây đánh giá? (1)

Khi MiG-23 không chiến với máy bay thế hệ thứ tư, được trang bị thiết bị điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến; do vậy, khoảng cách về khả năng cơ động và hệ thống điện tử hàng không của MiG-23 ngày càng bị nới rộng và sẽ gặp bất lợi tuyệt đối.

 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-2
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-3
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-4
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-5
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-6
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-7
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-8
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-9
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-10
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-11
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-12
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-13
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-14
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-15
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-16
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (1)-Hinh-17
Tiến Minh