MiG-23 có thực sự “mong manh” như phương Tây đánh giá? (2)

Trong trận không chiến lớn nhất sau Thế chiến II, các máy bay chiến đấu MiG-23 do Liên Xô sản xuất, có thực sự dễ bị tổn thương như phương Tây tuyên truyền?

 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-2
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-3
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-4
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-5
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-6
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-7
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-8
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-9
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-10
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-11
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-12
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-13
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-14
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-15
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-16
 • MiG-23 co thuc su “mong manh” nhu phuong Tay danh gia? (2)-Hinh-17
Tiến Minh