Mổ xẻ khả năng "hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết" của tiêm kích Su-30MK2 Việt Nam

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam là loại chiến đấu cơ hai chỗ ngồi, hai động cơ, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. Vậy khả năng "hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết" cụ thể là gì?

 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang
 • Mo xe kha nang