Mổ xẻ sức mạnh Quân đội Trung Quốc khiến Mỹ phải e dè

(Kiến Thức) - Sau nhiều thập kỷ hiện đại hóa, sức mạnh của Quân đội Trung Quốc không còn chỉ nằm ở quân số mà đã bước qua giai đoạn cơ giới hóa toàn diện.

 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-2
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-3
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-4
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-5
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-6
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-7
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-8
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-9
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-10
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-11
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-12
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-13
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-14
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-15
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-16
 • Mo xe suc manh Quan doi Trung Quoc khien My phai e de-Hinh-17
Trà Khánh