“Mổ xẻ” tên lửa Storm Shadow của Anh, Nga có ngay vũ khí khắc chế

Google News

Nga lần đầu tiên công video tháo dỡ tên lửa hành trình Storm Shadow mà Anh viện trợ cho Ukraine và tuyên bố đã có những giải pháp khắc chế loại tên lửa hành trình nguy hiểm này.

 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-2
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-3
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-4
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-5
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-6
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-7
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-8
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-9
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-10
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-11
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-12
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-13
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-14
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-15
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-16
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-17
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-18
 • “Mo xe” ten lua Storm Shadow cua Anh, Nga co ngay vu khi khac che-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Ukraine Today, Defensesecurityasia)