“Món nợ” của Liên Xô vẫn chưa trả, Nga chỉ còn 5 chiếc A-50U

Google News

Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khiến chương trình máy bay cảnh báo sớm trên không của Liên Xô tụt hậu so với Mỹ; đến giờ nước Nga vẫn chưa khắc phục được, khi số máy bay cảnh báo sớm của họ hiện chỉ còn 5 chiếc.

 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-2
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-3
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-4
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-5
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-6
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-7
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-8
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-9
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-10
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-11
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-12
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-13
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-14
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-15
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-16
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-17
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-18
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-19
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-20
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-21
 • “Mon no” cua Lien Xo van chua tra, Nga chi con 5 chiec A-50U-Hinh-22
Tiến Minh (Theo Bulgarian Military)