Mosin Nagant: “Hỏa thương” vệ quốc suốt hai thế kỷ của nước Nga

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Ra đời từ cuối thế kỷ 19, Mosin Nagant là cái tên gắn liền với mọi cuộc chiến vệ quốc vĩ đại nhất của nước Nga.

 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-2
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-3
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-4
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-5
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-6
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-7
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-8
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-9
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-10
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-11
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-12
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-13
 • Mosin Nagant: “Hoa thuong” ve quoc suot hai the ky cua nuoc Nga-Hinh-14