Một loạt đơn vị quân đội Nga nhận thiết giáp nhảy dù BMD-4M thay cho BMD-2

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Một loạt các đơn vị thuộc quân đội Nga đã nhận thiết giáp nhảy dù BMD-4M để thay thế cho BMD-2 - loại thiết giáp nhảy dù đã gần 40 năm tuổi, ra đời từ thời Liên Xô.

  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-2
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-3
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-4
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-5
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-6
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-7
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-8
  • Mot loat don vi quan doi Nga nhan thiet giap nhay du BMD-4M thay cho BMD-2-Hinh-9