Mục kích "nội thất" trên hộ vệ hạm Quang Trung của Hải quân Việt Nam

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trên tàu Hộ vệ hạm Quang Trung của Hải quân Việt Nam, các hệ thống điều khiển, chiến đấu đều rất hiện đại, mọi thứ đều mới tinh, sáng bóng và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich
 • Muc kich