Mục kích nữ pháo binh Philippines nã đạn M101 cỡ nòng 105mm

(Kiến Thức) - Vừa qua, quân đội Philippine đã tổ chức hai cuộc diễn tập bắn đạn thật tại trường Huấn luyện pháo binh giữa đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên đất nước này.

  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-2
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-3
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-4
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-5
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-6
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-7
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-8
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-9
  • Muc kich nu phao binh Philippines na dan M101 co nong 105mm-Hinh-10
Hùng Dũng