Mục kích tàu lớn nhất CSB Việt Nam thăm Philippines

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Với lượng giãn nước lên tới 3.200 tấn, CSB 8020 được coi là tàu tuần tra lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.