Mục kích tinh hoa lục quân thế giới tại Army Game 2017

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trinh sát bộ binh luôn được xem là tinh hoa của lục quân mỗi nước, và điều này càng được khẳng định hơn tại hội thao quân sự quốc tế Army Game 2017.

  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-2
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-3
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-4
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-5
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-6
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-7
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-8
  • Muc kich tinh hoa luc quan the gioi tai Army Game 2017-Hinh-9