Mục kích xe tăng T-72 "quyết đấu" T-55 kiếm suất dự Tank biathlon

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Những đơn vị xe tăng T-72 của Mông Cổ đang tích cực tập luyện, cạnh tranh với nhau để giành xuất đi thi giải đấu tăng quốc tế mang tên Tank biathlon.

  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-2
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-3
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-4
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-5
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-6
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-7
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-8
  • Muc kich xe tang T-72 "quyet dau" T-55 kiem suat du Tank biathlon-Hinh-9