Mục tiêu tấn công chính của Nga từ hướng bắc không phải là Kharkov

Google News

Nguồn tin Ukraine cho biết, mục tiêu tấn công chính của Nga từ hướng bắc không phải là Kharkov mà là Kupyansk, một vị trí tiền đồn giáp với Donetsk.

 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-2
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-3
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-4
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-5
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-6
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-7
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-8
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-9
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-10
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-11
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-12
 • Muc tieu tan cong chinh cua Nga tu huong bac khong phai la Kharkov-Hinh-13
Tiến Minh (Military Analytics, Topwar)