Mỹ có thứ vũ khí gì để "dội lửa" vào đầu xuồng cao tốc Iran?

Các xuồng cao tốc Iran dù có quân số rất đông nhưng vẫn khó có thể lọt được qua cơn "mưa lửa" từ thứ vũ khí này của Hải quân Mỹ.

 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
 • My co thu vu khi gi de
Theo Việt Hùng/ANTĐ