Mỹ đã hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Iran thế nào?

Vào thập kỷ 1970, chính Mỹ đã hết sức hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, nhằm gây sức ép tới Liên Xô.

 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-2
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-3
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-4
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-5
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-6
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-7
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-8
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-9
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-10
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-11
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-12
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-13
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-14
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-15
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-16
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-17
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-18
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-19
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-20
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-21
 • My da ho tro chuong trinh vu khi hat nhan cua Iran the nao?-Hinh-22
Tiến Minh