Mỹ đặt hạn chót cho tàu sân bay 13 tỷ USD, trấn an "người đóng thuế"

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Việc tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD của Mỹ tỏ ra "lề mề" khi hoàn thiện khiến người dân và Quốc hội Mỹ rất sốt ruột vì số tiền khổng lồ này vốn cũng từ tay người dân đóng thuế mà ra.

  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an
  • My dat han chot cho tau san bay 13 ty USD, tran an