Mỹ gọi tên lửa diệt TSB của Trung Quốc là “ngu ngốc“

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Không chỉ riêng tên lửa đạn đạo "diệt" tàu sân bay mà cả học thuyết hải quân của Trung Quốc cũng bị giới phân tích quân sự Mỹ gọi là "ngu ngốc" và không thực tế.

  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-2
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-3
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-4
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-5
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-6
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-7
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-8
  • My goi ten lua diet TSB cua Trung Quoc la “ngu ngoc“-Hinh-9