Mỹ hoàn toàn "bất lực" trước tàu phá băng hạt nhân Arktika của Nga?

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Những chiếc tàu phá băng nguyên tử lớp Arktika - Dự án 22220 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược kiểm soát Bắc Cực của Nga.

 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan
 • My hoan toan