Mỹ liên tiếp đổ tiền, tìm cách phòng thủ vũ khí siêu thanh Nga

Theo Tuấn Vũ/Đất Việt -

Dù Mỹ tuyên bố có năng lực phát hiện được vũ khí siêu thanh của Nga nhưng đánh chặn được chúng lại là vấn đề hoàn toàn khác.

  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga
  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga-Hinh-2
  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga-Hinh-3
  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga-Hinh-4
  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga-Hinh-5
  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga-Hinh-6
  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga-Hinh-7
  • My lien tiep do tien, tim cach phong thu vu khi sieu thanh Nga-Hinh-8