Mỹ lo ngại những bí mật của xe tăng M1A1 Abrams rơi vào tay Nga

Google News

Sau khi chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 SA Abrams mà Mỹ viện trợ cho Ukraine bị phá hủy ở chiến trường Avdiivka, Mỹ bắt đầu lo ngại công nghệ cốt lõi sẽ bị Nga thu giữ.

 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-2
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-3
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-4
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-5
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-6
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-7
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-8
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-9
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-10
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-11
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-12
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-13
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-14
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-15
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-16
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-17
 • My lo ngai nhung bi mat cua xe tang M1A1 Abrams roi vao tay Nga-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Military Watch Magazine)