Mỹ lo sợ học thuyết tấn công hạt nhân phủ đầu mới của Nga

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ các điều kiện để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-2
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-3
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-4
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-5
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-6
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-7
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-8
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-9
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-10
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-11
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-12
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-13
 • My lo so hoc thuyet tan cong hat nhan phu dau moi cua Nga-Hinh-14