Mỹ sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm trên tàu khu trục Zumwalt

Theo tờ Forbes, Hải quân Mỹ đang chuẩn bị loại bỏ pháo điện từ “vô dụng” khỏi ba tàu khu trục lớp Zumwalt và lắp đặt các tên lửa siêu thanh, có tốc độ đến Mach 5, có thể tiến công tới chuỗi đảo đầu tiên.

 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-2
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-3
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-4
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-5
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-6
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-7
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-8
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-9
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-10
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-11
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-12
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-13
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-14
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-15
 • My se trien khai ten lua sieu vuot am tren tau khu truc Zumwalt-Hinh-16
Tiến Minh