Mỹ sẽ viện trợ xe tăng từ thời Bão táp Sa mạc cho Ukraine

Google News

Các xe tăng M1A1 Abrams từng rất thành công trong chiến dịch Bão táp Sa mạc hồi năm 1991, đã được Mỹ lên kế hoạch viện trợ cho Ukraine.

 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-2
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-3
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-4
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-5
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-6
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-7
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-8
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-9
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-10
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-11
 • My se vien tro xe tang tu thoi Bao tap Sa mac cho Ukraine-Hinh-12
Trần Trân