Mỹ sợ nhất điều gì ở khu trục Shaposhnikov mới nâng cấp của Nga?

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Vừa qua, chiếc khu trục hạm Marshal Shaposhnikov thuộc lớp Udaloy mới được nâng cấp của hải quân Nga đã có chuyến thử nghiệm trên biển thực tế lần hai, điều này khiến cho giới truyền thông Mỹ có nhiều lo ngại.

  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-2
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-3
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-4
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-5
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-6
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-7
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-8
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-9
  • My so nhat dieu gi o khu truc Shaposhnikov moi nang cap cua Nga?-Hinh-10