Mỹ tạm biệt một loạt “lợn lòi” A-10 sau nửa thế kỷ phục vụ

Việc 21 chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt II chính thức bị rút khỏi biên chế, có nghĩa là thời kỳ kết thúc của những chú “lợn lòi”.

  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-2
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-3
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-4
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-5
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-6
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-7
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-8
  • My tam biet mot loat “lon loi” A-10 sau nua the ky phuc vu-Hinh-9
Hoàng Anh