Mỹ tăng quy mô hạm đội lên trên 500 tàu, Trung Quốc giật mình

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Hải quân Mỹ trong tương lai sẽ bao gồm hơn 500 tàu. Cụ thể theo Defense News, Lầu Năm Góc dự định tăng số lượng chiến hạm lên 530 chiếc.

 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-2
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-3
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-4
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-5
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-6
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-7
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-8
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-9
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-10
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-11
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-12
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-13
 • My tang quy mo ham doi len tren 500 tau, Trung Quoc giat minh-Hinh-14