Mỹ từng muốn xuất khẩu F-14 cho Trung Quốc, nhưng sao lại thất bại?

Khi mối quan hệ Trung – Mỹ còn đang trong thời kỳ trăng mật, Mỹ từng có ý định bán chiến đấu cơ hiện đại nhất của họ khi đó là F-14 Tomcat cho Trung Quốc, nhưng thương vụ bất thành.

 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-2
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-3
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-4
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-5
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-6
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-7
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-8
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-9
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-10
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-11
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-12
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-13
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-14
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-15
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-16
 • My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?-Hinh-17
Tiến Minh