Mỹ, Ukraine “giật mình” khi nghiên cứu UAV Geran-2 của Nga

Google News

Mảnh vỡ của máy bay không người lái tự sát Geran-2 Nga bị tháo dỡ, lộ ra con chip đặc biệt khiến quân đội Ukraine và Mỹ cảm thấy có gì đó "không ổn".

 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-2
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-3
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-4
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-5
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-6
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-7
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-8
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-9
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-10
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-11
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-12
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-13
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-14
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-15
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-16
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-17
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-18
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-19
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-20
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-21
 • My, Ukraine “giat minh” khi nghien cuu UAV Geran-2 cua Nga-Hinh-22
Tiến Minh (theo Sina)