Mỹ viện trợ bom JDAM cho Ukraine, Nga nhìn thấy cơ hội?

Google News

Việc Mỹ viện trợ bom JDAM cho Ukraine đặt ra cho Nga nhiều thách thức bên cạnh những cơ hội cho Nga có thể khám phá loại vũ khí này.

 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-2
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-3
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-4
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-5
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-6
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-7
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-8
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-9
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-10
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-11
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-12
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-13
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-14
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-15
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-16
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-17
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-18
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-19
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-20
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-21
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-22
 • My vien tro bom JDAM cho Ukraine, Nga nhin thay co hoi?-Hinh-23
Tiến Minh (theo Sina, BQP Nga)