Mỹ viện trợ cho Ukraine tên lửa chống radar AGM-88 quá hạn?

Google News

Một tên lửa hành trình chống radar chưa nổ AGM-88 của Mỹ bị bắn hạ ở Ukraine đã quá hạn 31 năm và các trận địa S-400 và Buk M3 của Nga, là mục tiêu của tên lửa chống radar Ukraine.

 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-2
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-3
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-4
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-5
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-6
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-7
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-8
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-9
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-10
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-11
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-12
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-13
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-14
 • My vien tro cho Ukraine ten lua chong radar AGM-88 qua han?-Hinh-15
Tiến Minh (tổng hợp)