NATO không muốn giao máy bay cho Ukraine vì "ngại" Nga?

Truyền thông phương Tây cho rằng, 28 máy bay chiến đấu mà NATO hứa chuyển cho Ukraine, đã trở thành chủ đề tranh cãi trong NATO?

 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
 • NATO khong muon giao may bay cho Ukraine vi
Tiến Minh