Nếu Nga giữ vững vị trí này, Ukraine phản công ở Volchansk gặp nguy

Google News

Nếu quân Nga kiểm soát vững chắc nơi này, quân tiếp viện của quân Ukraine ở Volchansk sẽ nguy; trong khi quân Ukraine đang dốc toàn lực để phản công ở mặt trận Kharkov.

 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-2
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-3
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-4
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-5
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-6
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-7
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-8
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-9
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-10
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-11
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-12
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-13
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-14
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-15
 • Neu Nga giu vung vi tri nay, Ukraine phan cong o Volchansk gap nguy-Hinh-16
Tiến Minh (Tbeo Sohu, Topwar)