Nga “báo thù” bằng siêu bom, tình hình chiến trường bất ổn cho Kiev

Google News

Kể từ vụ tấn công khủng bố tại Phòng hòa nhạc Moscow, thái độ của Nga đã thay đổi mạnh mẽ, từ "báo thù" đã được thực hiện triệt để, cả bằng lời nói lẫn hành động; do vậy tình hình chiến trường có lẽ không ổn cho Kiev.

 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-2
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-3
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-4
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-5
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-6
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-7
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-8
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-9
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-10
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-11
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-12
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-13
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-14
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-15
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-16
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-17
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-18
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-19
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-20
 • Nga “bao thu” bang sieu bom, tinh hinh chien truong bat on cho Kiev-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Topwar, Reuters)