Nga cần mẫn nâng cấp tiếp Mi-8, biến thành trực thăng đặc nhiệm

Lực lượng đặc nhiệm Nga vừa tiếp nhận những trực thăng Mi-8AMTSh-VN đầu tiên, đây là loại trực thăng được chỉnh sửa để phục vụ riêng cho các nhiệm vụ đặc biệt.

 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-2
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-3
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-4
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-5
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-6
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-7
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-8
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-9
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-10
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-11
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-12
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-13
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-14
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-15
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-16
 • Nga can man nang cap tiep Mi-8, bien thanh truc thang dac nhiem-Hinh-17
Minh Hoàng