Nga "cấp hộ chiếu" cho siêu pháo Tornado-S, Việt Nam nên quan tâm?

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Tập đoàn Rostec đã được phép đưa ra thị trường thế giới hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S trang bị các quả đạn rocket 300mm thông minh có tầm bắn 120km. 

  • Nga
  • Nga
  • Nga
  • Nga
  • Nga
  • Nga
  • Nga
  • Nga
  • Nga