Nga chê bai chương trình hiện đại hóa máy bay AC-130 của Mỹ

Google News

Sau khi Mỹ công bố tích hợp vũ khí laser công suất 60 kilowatt cho máy bay AC-130, chuyên gia Viktor Murakhovsky đã có nhận xét về kế hoạch của Mỹ.

  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-2
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-3
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-4
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-5
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-6
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-7
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-8
  • Nga che bai chuong trinh hien dai hoa may bay AC-130 cua My-Hinh-9
Theo Thanh Hà/Đất Việt