Nga chỉ mặt loại tên lửa Mỹ đã phá hủy radar hiện đại nhất

Sau khi thu dọn đống đổ nát của radar Podlet-K1 hiện đại nhất, bị tên lửa Ukraine phá hủy, người Nga đã tìm ra những mảnh tên lửa và đã chỉ ra loại vũ khí đã phá hủy radar trong tổ hợp S-400 của họ.

 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-2
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-3
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-4
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-5
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-6
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-7
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-8
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-9
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-10
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-11
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-12
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-13
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-14
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-15
 • Nga chi mat loai ten lua My da pha huy radar hien dai nhat-Hinh-16
Tiến Minh (tổng hợp)