Nga chuẩn bị tung ra chiến trường Ukraine hàng loạt UAV mới

Google News

Rất nhiều mẫu UAV mới đã được ra mắt và đang trong quá trình thử nghiệm, những phương tiện này sẽ sớm xuất hiện trên bầu trời Ukraine.

 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-2
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-3
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-4
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-5
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-6
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-7
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-8
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-9
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-10
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-11
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-12
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-13
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-14
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-15
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-16
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-17
 • Nga chuan bi tung ra chien truong Ukraine hang loat UAV moi-Hinh-18
Lê Quang (Theo RT)