Nga 'chuẩn hóa' xe tăng T-90M, điềm báo bất lợi cho Mỹ và NATO

Nga đã quyết định sẽ "chuẩn hóa" hơn 1.000 xe tăng T-90 lên chuẩn T-90M mới nhất, động thái này cho thấy đây sẽ là dòng xe tăng "xương sống" của quân đội Nga trong những thập niên tới thay vì T-14 Armata.

 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-2
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-3
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-4
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-5
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-6
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-7
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-8
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-9
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-10
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-11
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-12
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-13
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-14
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-15
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-16
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-17
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-18
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-19
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-20
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-21
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-22
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-23
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-24
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-25
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-26
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-27
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-28
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-29
 • Nga 'chuan hoa' xe tang T-90M, diem bao bat loi cho My va NATO-Hinh-30
Theo Việt Hùng/ANTĐ