Nga chuyển sang chiến thuật “phòng thủ đàn hồi” cổ điển

Google News

Quân đội Nga chuyển sang chiến thuật "phòng thủ đàn hồi" cổ điển để đối phó với Ukraine một cách hiệu quả.

 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-2
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-3
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-4
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-5
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-6
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-7
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-8
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-9
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-10
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-11
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-12
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-13
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-14
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-15
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-16
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-17
 • Nga chuyen sang chien thuat “phong thu dan hoi” co dien-Hinh-18
Tiến Minh (theo NYT)