Nga cung cấp hệ thống Krasukha-4 cho Armenia ngăn chặn UAV Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh đã buộc người Nga phải gửi vũ khí đến Armenia để chống lại máy bay không người lái, tờ Asia Times cho biết.

 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-2
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-3
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-4
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-5
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-6
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-7
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-8
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-9
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-10
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-11
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-12
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-13
 • Nga cung cap he thong Krasukha-4 cho Armenia ngan chan UAV Tho Nhi Ky-Hinh-14