Nga đang phát triển lửa dẫn đường khủng, quyết phá cầu qua sông Dnieper?

Google News

Nga đang phát triển tên lửa mang đầu đạn nặng tới 1.750 kg, có khả năng phá hủy mọi cây cầu của Ukraine bắc qua Dnieper. Vậy khi có loại tên lửa này, Nga có sử dụng?

 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-2
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-3
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-4
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-5
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-6
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-7
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-8
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-9
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-10
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-11
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-12
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-13
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-14
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-15
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-16
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-17
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-18
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-19
 • Nga dang phat trien lua dan duong khung, quyet pha cau qua song Dnieper?-Hinh-20
Tiến Minh (theo Svpressa)