Nga đang xây dựng "vùng đệm an toàn" tại Kharkov, 10 km liệu có đủ?

Google News

Moscow đang xây dựng “vùng đệm an toàn” ở khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine với chiều sâu vào lãnh thổ Ukraine là 10 km. Với chiều sâu như vậy, liệu đã bảo đảm an toàn cho lãnh thổ Nga?

 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
 • Nga dang xay dung
Tiến Minh (Theo Sina)